Εταιρικές Εκδόσεις

Μάθετε περισσότερα για τις εταιρικές μας εκδόσεις, τους ετήσιους απολογισμούς και τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας.

2011 12M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
2011 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011
Η Ασφάλειά μας Προηγείται Πάντα!
Η Ασφάλειά μας Προηγείται Πάντα!
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΑΡΧΩΝ
Φυλλάδια Αρχών
Τεύχος 2 - Νοέμβριος 2011
Τεύχος 2 - Νοέμβριος 2011
Τεύχος 1 - Μάιος 2011
Τεύχος 1 - Μάιος 2011
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Συμβολή στην Οικονομία και Ανάπτυξη της Β. Ελλάδας (Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης)
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης)
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
Ετήσιος Απολογισμός 2010
 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
2010 12M Ομίλου και Μητρικής
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
2010 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010
Ετήσιος Απολογισμός 2009
Ετήσιος Απολογισμός 2009
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
2009 12M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
2009 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2009
Ετήσιος Απολογισμός 2008
Ετήσιος Απολογισμός 2008
 ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008
2008 12M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008
2008 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2008
Ετήσιος Απολογισμός 2007
Ετήσιος Απολογισμός 2007
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007
ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007
Ετήσιος Απολογισμός 2006
Ετήσιος Απολογισμός 2006
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2006
Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2006
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2006
Ετήσιος Απολογισμός 2005
Ετήσιος Απολογισμός 2005
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2005
Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2005
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2005
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2005
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια στη Θεσσαλονίκη
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια στη Θεσσαλονίκη
Ετήσιος Απολογισμός 2004
Ετήσιος Απολογισμός 2004
Ετήσιος Απολογισμός 2003
Ετήσιος Απολογισμός 2003
Ετήσιος Απολογισμός 2002
Ετήσιος Απολογισμός 2002
Ετήσιος Απολογισμός 2001
Ετήσιος Απολογισμός 2001
Κώδικας Δεοντολογίας
Κώδικας Δεοντολογίας