Οικονομικές Εκθέσεις & Ετήσιοι Απολογισμοί

Δείτε τις Οικονομικές Εκθέσεις και τους Ετήσιους Απολογισμούς για λεπτομερή χρηματοοικονομική και μη πληροφόρηση

Ετήσιος Απολογισμός 2023
Ετήσιος Απολογισμός 2023
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023 Helleniq Energy
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023
Ετήσιος Απολογισμός 2022
Ετήσιος Απολογισμός 2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
Ετήσιος Απολογισμός 2021
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021
Ετήσιος Απολογισμός 2020
Ετήσιος Απολογισμός 2020
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2020
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2020
Ετήσιος Απολογισμός 2019
Ετήσιος Απολογισμός 2019
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2019
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2019
Ετήσιος Απολογισμός 2018, 60 χρόνια Παράγουμε Ενέργεια – 20 χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Ετήσιος Απολογισμός 2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018
Ετήσιος Απολογισμός 2017
Ετήσιος Απολογισμός 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017
Ετήσιος Απολογισμός 2016
Ετήσιος Απολογισμός 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016
Ετήσιος Απολογισμός 2015
Ετήσιος Απολογισμός 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015
Ετήσιος Απολογισμός 2014
Ετήσιος Απολογισμός 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014
Ετήσιος Απολογισμός 2013
Ετήσιος Απολογισμός 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013
Ετήσιος Απολογισμός 2012
Ετήσιος Απολογισμός 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
2012 12M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
2012 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
Ετήσιος Απολογισμός 2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
2011 12M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία