Ενημέρωση Μετόχων

Ενημέρωση Μετόχων

Οι μετοχές της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Σύμβολο: ΕΛΠΕ) και στο London Stock Exchange (Ticker: HLPD) με τη μορφή Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (Global Depository Receipts - GDRs)

HELLENiQ ENERGY Holdings (ΕΛΠΕ)
---
---
(---)
Volume: ---
--/--/--
--:--:--

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της HELLENiQ ENERGY Holdings κατά το 2022 διαμορφώθηκε από την κινητικότητα των μετοχών κυρίως μεταξύ των ξένων θεσμικών που αύξησαν τη θέση τους και των ιδιωτών επενδυτών που μείωσαν την συμμετοχή τους. Η μετοχική σύνθεση στις 31/12/2022 είχε ως εξής:

Τελευταίες Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία