Περιθώρια Διύλισης

Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης από το 2011 έως και σήμερα, αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων και το νέο μοντέλο λειτουργίας των διυλιστηρίων μετά την αναβάθμιση.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία