Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές

Δ/νση Σχέσεων με Επενδυτές

Κεντρικά Γραφεία
Χειμάρρας 8A, 151 25 Μαρούσι,
Αθήνα
Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές
Νίκος Κάτσενος
Τηλ.: 210 6302526
Fax: 210 6302510-11

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

Κεντρικά Γραφεία
Χειμάρρας 8A, 151 25 Μαρούσι,
Αθήνα
Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων
Γεωργία Καλλίτση
Tηλ.: 210 6302 978-982
Fax: 210 6302 986-987

Δ/νση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Κεντρικά Γραφεία
Χειμάρρας 8A, 151 25 Μαρούσι,
Αθήνα
Tηλ.: 210 6302 759
Fax: 210 6302 573

Φόρμα Επικοινωνίας

Θα θέλαμε να ενημερωθείτε για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε διαβάστε και δηλώστε εάν συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία