Ιστορική Αναδρομή

Η Ιστορία μας από το 1958 έως Σήμερα

Τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά από 64 χρόνια επιτυχημένης πορείας με ισχυρή ανάπτυξη και ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε. υιοθέτησε τη νέα της εταιρική ταυτότητα. Στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού της, άλλαξε το λογότυπό της, καθώς και την επωνυμία της σε HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε..

Στη HELLENiQ ENERGY, τιμάμε την ιστορία μας με την προσήλωσή μας στις λύσεις του αύριο. Έτσι, επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη στον τομέα της Νέας Ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ επενδύουμε στην ενεργειακή μετάβαση και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

HELLENiQ ENERGY: 1958 - 1970
1958 - 1970

Το 1955, με απόφαση της τότε κυβέρνησης, υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, του πρώτου διυλιστηρίου αργού πετρελαίου στην Ελλάδα. Η κατασκευή άρχισε το 1956 και δύο χρόνια αργότερα, το 1958, εγκαινιάστηκε το νέο διυλιστήριο..

Το 1966, ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας Τομ Πάππας, εγκαινίασε το διυλιστήριο της ESSO PAPPAS στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

HELLENiQ ENERGY: 1971 - 1980
1971 - 1980

Το 1971, ο Όμιλος Ιωάννη Λάτση εγκαινίασε το διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ στην Ελευσίνα.

Το 1975, ιδρύθηκε η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Π.) και το Ελληνικό Δημόσιο εξαγόρασε την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (ΕΛ.Δ.Α.). Το Δημόσιο είχε τον πλήρη έλεγχο της διύλισης, διάθεσης και εμπορίας διυλισμένων προϊόντων.

HELLENiQ ENERGY: 1981 - 1990
1981 - 1990

Το Ελληνικό Δημόσιο απέκτησε τις δραστηριότητες της ESSO στην Ελλάδα, οι οποίες μετονομάστηκαν σε ΕΚΟ. Το 1985, ιδρύθηκε η ΔΕΠ-ΕΚΥ για τη δραστηριοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Το 1988, ιδρύθηκε η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α.) Η Δ.Ε.Π. ανέλαβε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τη διύλιση και διάθεση διυλισμένων προϊόντων στην εσωτερική αγορά και απέκτησε τις μετοχές της ΕΛ.Δ.Α. και της Δ.Ε.Π.Α..

Η ΕΛ.Δ.Α. ίδρυσε την εταιρεία μελετών ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

HELLENiQ ENERGY: 1991 - 1997
1991 - 1997

Η αγορά πετρελαίου απελευθερώθηκε. Η Δ.Ε.Π. απέκτησε τις μετοχές του ομίλου ΕΚΟ και ανέλαβε τη διύλιση και διάθεση προϊόντων μέσω των διυλιστηρίων ΕΛ.Δ.Α. και ΕΚΟ ΕΛΔΙΧΗΜΑΚ.

Η θυγατρική ΔΕΠ-ΕΚΥ πραγματοποίησε έρευνες στη Δυτική Ελλάδα με συμμετοχή στις κοινοπραξίες TRITON και ENTERPRISE.

HELLENiQ ENERGY: 1998 - 2007
1998 - 2007

Το 1998, οι θυγατρικές του Ομίλου ΔΕΠ συγχωνεύθηκαν και μετονομάστηκαν σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Λονδίνου. Κατά τα επόμενα χρόνια ο Όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανία, Κύπρο, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία. Το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε με δημόσια εγγραφή δεύτερο πακέτο μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

Το 2003, συγχωνεύθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.Ε η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., μέσω της οποίας ο Όμιλος απέκτησε το διυλιστήριο Ελευσίνας. Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου (CCGT) ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη.

Στο διάστημα αυτό, επίσης, συστάθηκαν οι θυγατρικές DIAXON,  στην Κομοτηνή και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε..

Το 2007, στοχεύοντας στην περαιτέρω ισχυροποίηση του Ομίλου στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, συστάθηκε η κοινοπραξία ELPEDISON σε συνεργασία με την ιταλική EDISON SpA.

HELLENiQ ENERGY: 2008 - 2018
2008 - 2018

Από το 2008 έως το 2012, ο Όμιλος πραγματοποίησε την κορυφαία ιδιωτική βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα, αναβαθμίζοντας τα διυλιστήρια της Ελευσίνας και της Θεσσαλονίκης. Το 2009, εξαγόρασε τις δραστηριότητες επίγειων καυσίμων της BP, ενισχύοντας την παρουσία του στην ελληνική αγορά υγρών καυσίμων. Επιπλέον, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας με σημαντικά οικονομικά οφέλη, μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Η λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας και η απόδοση των μονάδων βελτιώθηκαν σημαντικά, δημιουργώντας ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ των τριών διυλιστηρίων. Παράλληλα, η βελτίωση ανταγωνιστικότητας επέτρεψε την περαιτέρω διεθνοποίηση του Ομίλου, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των συνολικών πωλήσεων.

Το 2011, μια νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) δυναμικότητας 420 MW ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία στη Θίσβη Βοιωτίας, υπό την εταιρεία ELPEDISON. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ανέπτυξε το χαρτοφυλάκιο του στον τομέα της Έρευνας & Παραγωγής Yδρογονανθράκων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Το 2013, ολοκληρώθηκε η πρώτη έκδοση Ευρωομολόγου από ελληνική εταιρεία μετά την κρίση, με ύψος €500 εκατ. Στα επόμενα χρόνια, ο Όμιλος εξέδωσε Ευρωομόλογα άνω του €1 δισ. και έγινε ο μεγαλύτερος ελληνικός εκδότης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ο Όμιλος βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις του σε όλους του τους τομείς, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε κερδοφορία, παραγωγή, και πωλήσεις, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

HELLENiQ ENERGY: 2019 - Σήμερα
2019 - Σήμερα

Το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο, με προκλήσεις σε επιχειρηματικό και οργανωτικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε η νέα στρατηγική Vision 2025. Οι στόχοι αυτής της στρατηγικής ήταν ο εκσυγχρονισμός της διακυβέρνησης και η ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης, ο επανακαθορισμός προτεραιοτήτων με έμφαση στην πράσινη ενέργεια, και η αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας.

Το 2020, η εταιρεία αντιμετώπισε επιτυχώς την κρίση λόγω COVID-19, με κύριες προτεραιότητες την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των συνεργατών της, τη διατήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, και την ομαλή τροφοδοσία των βασικών αγορών. Επίσης, προσέφερε 8 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων προς την Πολιτεία, την ευρύτερη Κοινωνία, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το 2022, ολοκληρώθηκε το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ και το μεγαλύτερο ενιαίο έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, αυτή η χρονιά  αποτελεί  ορόσημο για τη HELLENiQ ENERGY, με την επιτυχημένη υλοποίηση της πρώτης φάσης του στρατηγικού πλάνου Vision 2025, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε συνέχεια της αναβάθμισης του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης το 2021, στις 3 Ιανουαρίου 2022 ολοκληρώθηκε η νέα εταιρική δομή, με διάσπαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πραγματοποιήθηκε απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών, και πετροχημικών και εισφορά σε νέα εταιρεία.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,  εγκρίθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα. Η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε.» σε «HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών A.E.» με νέο λογότυπο.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη ξεπέρασε ήδη τα 3,2 GW. Στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι η εγκατάσταση πάνω από 1 GW ισχύος έως το 2025 και πάνω από 2 GW μέχρι το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάφθηκε στρατηγική συνεργασία με την RWE Renewables.

Επιπλέον, η HELLENiQ ENERGY επεκτείνεται και στην αγορά της ηλεκτροκίνησης, με στόχο τη δημιουργία άνω των 10.000 σταθμών φόρτισης πανελλαδικά έως το 2027.

1958 1971 1981 1991 1998 2008 Σήμερα