Η Ενέργειά μας στην Πράξη

Δεσμευόμαστε να εμπνέουμε θετικές αλλαγές με ουσιαστικές πράξεις. Με στόχο την περιβαλλοντική και κοινωνική ευημερία στο σήμερα και το αύριο, ανανεώνουμε τις δραστηριότητές μας και βάζουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Image
Helleniq energy Υιοθετούμε τη Νέα Ενέργεια

Υιοθετούμε τη Νέα Ενέργεια

Επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση και τον ηλεκτρισμό, με στόχο τη σημαντική μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος.

s line
Image
Κοντά στον άνθρωπο

Είμαστε δίπλα στον Άνθρωπο και την Κοινωνία

Στηρίζουμε την κοινωνία έμπρακτα. Στη HELLENiQ ENERGY σχεδιάζουμε και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που καλύπτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

s line
Image
Πελατοκεντρικές Λύσεις

Εστιάζουμε σε Ενεργειακές Λύσεις για τον Πελάτη

Ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε με έξυπνες και προσαρμοσμένες ενεργειακές λύσεις. 

s line
Image
Είμαστε δίπλα στον Άνθρωπο και την Κοινωνία

Οδηγούμε την Ενέργεια στο Αύριο

Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο μας, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

s line