Εταιρική Δομή Ομίλου

Εταιρική Δομή του Ομίλου

Μητρική ΕταιρείαHELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.
ΔιύλισηΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.
ΕμπορίαΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΑΛΥΨΩ Ε.Π.Ε.
ΧημικάΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Διεθνείς ΔραστηριότητεςΟΚΤΑ ΑD SKOPJE
HELLENIC  PETROLEUM CYPRUS LTD
RAMOIL CYPRUS LTD
EKO BULGARIA EAD
EKO SERBIA AD
JUGOPETROL AD
Έρευνα & Παραγωγή Υ/Α

HELLENiQ UPSTREAM Α.Ε.

Παραγωγή & Εμπορία
Ηλεκτρικής Ενέργειας
ELPEDISON BV
ΑΠΕHELLENiQ RENEWABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνικές ΜελέτεςΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Μεταφορές Αργού /
Προϊόντων & Αγωγοί
Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.
VARDAX A.E.
Φυσικό Αέριο

ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία