Εταιρικό Προφίλ

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες.

Κύριοι μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings (Cyprus) Limited (40,41%) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (31,18%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ελέγχεται από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD) με τη μορφή GDRs, ενώ η διεθνής έκδοση ομολόγου (HEF, 2%, 4 Οκτ. 2024) διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Το 2023, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €12,8 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €1.237 εκατ..

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, με τον Όμιλο να ελέγχει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική δυναμικότητα 344 χιλιάδες βαρέλια ανά ημέρα, κατέχοντας μερίδιο περίπου 60% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ, η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου άνω των 1.600 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσω δικτύου άνω των 300 πρατηρίων, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 65% των πωλήσεων.

Οδηγώντας την ενεργειακή μετάβαση, η HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 356 MW σε λειτουργία και περισσότερα από 4,3 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, στοχεύοντας σε εγκατεστημένη ισχύ >1 GW μέχρι το 2025 και >2 GW μέχρι το 2030.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με χαρτοφυλάκιο έρευνας σε 6 θαλάσσιες περιοχές, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Μέσω της ELPEDISON (50% μερίδιο), που αποτελεί κοινοπραξία με την EDISON, λειτουργεί δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 840 MW, ενώ έχει παρουσία και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην προμήθεια και διανομή φυσικού αερίου μέσω της συμμετοχής του κατά 35% στις ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων.

Συνοπτική Εταιρική Δομή1

Συνοπτική Εταιρική Δομή

(1) Όλες οι εταιρείες είναι 100% θυγατρικές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
(2) 45% κατέχεται μέσω της HEI
(3) Συμπεριλαμβάνει OPCOs.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία