Ανανεώσιμα Καύσιμα

Στη HELLENiQ ENERGY επικεντρωνόμαστε στην προώθηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων, βιολογικής προέλευσης, για μια πιο βιώσιμη ενεργειακή προοπτική. 

Τα βιοκαύσιμα είναι οι πρώτοι άμεσοι αντικαταστάτες των ορυκτών καυσίμων στην αγορά, προσφέροντας φιλικότερες προς το περιβάλλον μεταφορές και συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO2. Μέχρι σήμερα, ο όρος βιοκαύσιμα για την ελληνική αγορά αναφέρεται κυρίως στο βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ως συστατικό (μετά από ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ) σε όλα τα ντιζελοκίνητα οχήματα.

Εκτός απο το γνωστό βιοντίζελ, παράγουμε και βιο -βενζίνες απο το 2019, ενώ διερευνούμε και την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων μη βιολογική προέλευσης, όπως τα e-fuels.

Δράσεις Καινοτομίας

Παραγωγή βιο-βενζινών από το 2019

Μετατρέπουμε τη βιοαιθανόλη σε βιοαιθέρα και τηρούμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές στην ελληνική αγορά. 

Renewable Fuels
Μείωση των εκπομπών στις αεροπορικές μεταφορές

Αναλάβαμε την προμήθεια βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF – Sustainable Aviation Fuels) για τις πτήσεις της AEGEAN από τα αεροδρόμια “Μακεδονία” και “Ελ. Βενιζέλος”.

aviation fuels
Μετατροπή των μονάδων παραγωγής μεθυλαιθέρων

Οι μονάδες παραγωγής μεθυλαιθέρων στο διυλιστήριο Ασπροπύργου παρέχουν τις απαιτούμενες ποσότητες βιοκαυσίμων.

helleniq factory

Έργα σε Εξέλιξη

Mείωση εκπομπών Scope 1 και Scope 2: 

 • Πιλοτική μονάδα παραγωγής «πράσινου» Hστις ΒΕΕ από ηλεκτρόλυση και ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (ΦΒ) (2). 

 • Μετατροπή μονάδας SMR για παραγωγή «μπλε» H στις ΒΕΕ και αποθήκευση CO2 (CCS).  

 • Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

Ενεργειακή αυτονομία – λειτουργική ασφάλεια εγκαταστάσεων : 

 • Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής σε ΒΕΕ 22MW.

 • Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής σε ΒΕΑ 2*22MW.

 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Μέγαρα/ΒΕΘ.

Δημιουργία οδικού χάρτη για μείωση εκπομπών Scope 3

Βιοκαύσιμα

 • Παραγωγή ανανεώσιμου diesel (ΒΕΘ): Αφορά σε συγκατεργασία τηγανελαίων σε ποσοστό 10% επί της τροφοδοσίας στη μονάδα DODD (αποθείωση ντίζελ) για παραγωγή 45Κtpa HVO.

 • Ανάπτυξη νέας αυτόνομης μονάδας παραγωγής SAF στις ΒΕΑ.

 • Ανάπτυξη επιλογών στην οικονομία υδρογόνου και στα συνθετικά καύσιμα.

 • Παραγωγή πράσινου H2 για υποστήριξη e-μεθανόλης/e-jet .

 • Παραγωγή e-μεθανόλης/e-jet με χρήση του δεσμευμένου CO2 από τη μονάδα CCS.

 • Παραγωγή πράσινου H2 για την υποστήριξη της παραγωγής e-fuels (e-ammonia) με χρήση περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας από το έργο «Green Hub North» στις ΒΕΘ.

Δράσεις κυκλικής οικονομίας 

 • Μελέτη σκοπιμότητας για μονάδα παραγωγής pyrolysis oil από ανακύκλωση πλαστικών - συγκατεργασία σε FCCU - παραγωγή Recycled PP. 

 • Μελέτη εγκατάστασης μονάδας χημικής ανακύκλωσης πλαστικών στην εγκατάσταση Ασπροπύργου για αξιοποίηση στην παραγωγή ανακυκλωμένου/πράσινου πολυπροπυλένιου.

ΒΕΑ: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
ΒΕΕ: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
ΒΕΘ: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης