Επιτροπές Δ.Σ.

Πρόεδρος:

Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

Μέλη:

Σταυρούλα Καμπουρίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Τριδήμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Παπάζογλου, τρίτο πρόσωπο, Μη Μέλος του Δ.Σ.

 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Βιογραφικά μελών Δ.Σ.

Βιογραφικά μελών Επιτροπής εκτός μελών Δ.Σ.

 


Πρόεδρος:

Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλη:

Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Τριδήμας, Ανεξάρητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Βιογραφικά μελών Δ.Σ.


Πρόεδρος:

Νικόλαος Βρεττός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλη:

Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής

Βιογραφικά μελών Δ.Σ.


Το έργο του Δ.Σ., στο παραπάνω πλαίσιο ενίσχυσης των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, συνεπικουρείται και από άλλες Επιτροπές, που ορίζονται με απόφασή του.

Συγκεκριμένα, οι ισχύουσες επιτροπές είναι οι εξής:

  • Επιτροπή Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων
  • Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Εκτελεστική Επιτροπή

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία