Επιτροπές Δ.Σ.

Πρόεδρος:

Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλη:

Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Παναγιώτης (Τάκης) Τριδήμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Βιογραφικά μελών


Πρόεδρος:

Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλη:

Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης (Τάκης) Τριδήμας, Ανεξάρητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Βιογραφικά Μελών


Πρόεδρος:

Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλη:

Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Νικόλαος Βρεττός, Ανεξάρητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής

Βιογραφικά Μελών


Το έργο του Δ.Σ., στο παραπάνω πλαίσιο ενίσχυσης των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, συνεπικουρείται και από άλλες Επιτροπές, που ορίζονται με απόφασή του.

Συγκεκριμένα, οι ισχύουσες επιτροπές είναι οι εξής:

  • Επιτροπή Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων
  • Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Εκτελεστική Επιτροπή

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία