τεχνικές μελέτες

Τεχνικές Μελέτες

Δραστηριοποιούμαστε, μέσω της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, εντός και εκτός Ελλάδας και υποστηρίζουμε επενδύσεις στους τομείς της διύλισης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του υδρογόνου.

40 έτη
επιτυχημένης πορείας

300+
πελάτες την τελευταία πενταετία

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εντός και εκτός Ομίλου

120+
έργα υλοποιούνται σε ετήσια βάση

25
διαφορετικά τεχνικά τμήματα

160+
μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

που καλύπτουν τις απαιτήσεις σύνθετων ενεργειακών έργων

12,3 εκατ. €
κύκλος εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ το 2022

Σημαντικά έργα

  • Ενεργειακή αναβάθμιση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της HELLENiQ ENERGY
  • Φωτοβολταϊκό πάρκο HELLENiQ ENERGY στη Κοζάνη
  • Μηδενισμός εκπομπών αερίων πυρσού στο διυλιστήριο της KNPC στο Κουβέιτ (Μελέτη FEED)
  • FSRU Αλεξανδρούπολης (Τεχνικός Σύμβουλος)
  • Αγωγός EastMed (Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδοτήσεις)
  • Υφιστάμενοι υποσταθμοί υψηλής τάσης και γραμμές μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ στην Μακεδονία & Θράκη, καθώς και σε Αττική και Κρήτη
  • Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και δίκτυο πυρόσβεσης στον Βασιλικό Κύπρου