Ενώνουμε τον κόσμο μέσω της ενέργειας

Μάθετε Περισσότερα

Στοχεύουμε να μειώσουμε σημαντικά το ανθρακικό μας αποτύπωμα, με τελικό στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η Στρατηγική μας
2050
s line s line
Κοινωνικό & Οικονομικό Αποτύπωμα 2021
Κοινωνικό & Οικονομικό Αποτύπωμα
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης
4 δισ. €
Επενδυτικό πλάνο
>32.000

θέσεις εργασίας, η άμεση, έμμεση και επαγόμενη συνεισφορά του Ομίλου στην απασχόληση στην Ελλάδα

€2,9 δισ.

προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία

€11,8 εκατ.

σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό

HELLENiQ ENERGY Holdings (ΕΛΠΕ)
---
---
(---)
Volume:  ---
--/--/--
--:--:--
Image
energy

Ενέργεια

Eκσυγχρονίζoυμε τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες και τις καθιστούμε συμβατές με το νέο περιβάλλον, για να παράγουμε καθαρότερα υγρά καύσιμα χαμηλών εκπομπών.

Το Ενεργειακό μας Χαρτοφυλάκιο
s line

Εταιρικά Νέα