Εταιρικές Εκδόσεις

Μάθετε περισσότερα για τις εταιρικές μας εκδόσεις, τους ετήσιους απολογισμούς και τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας.

Ετήσιος Απολογισμός 2017
Ετήσιος Απολογισμός 2017
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017
Ετήσιος Απολογισμός 2016
Ετήσιος Απολογισμός 2016
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016
Ετήσιος Απολογισμός 2015
Ετήσιος Απολογισμός 2015
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015
Ενέργειες για Ζωή
Ενέργειες για Ζωή
Ετήσιος Απολογισμός 2014
Ετήσιος Απολογισμός 2014
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014
Συνοπτική Έκδοση Ετήσιου Απολογισμού & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014
Συνοπτική Έκδοση Ετήσιου Απολογισμού & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014
Τεύχος νο 6 - Σεπτέμβριος 2014
Τεύχος νο 6 - Σεπτέμβριος 2014
Ετήσιος Απολογισμός 2013
Ετήσιος Απολογισμός 2013
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013
Συνοπτική έκδοση Ετήσιου Απολογισμού & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013
Συνοπτική έκδοση Ετήσιου Απολογισμού & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013
Έργο Εκσυγχρονισμού Διυλιστηρίου Ελευσίνας 2008-2012
Έργο Εκσυγχρονισμού Διυλιστηρίου Ελευσίνας 2008-2012
Τεύχος 5 - Δεκέμβριος 2013
Τεύχος 5 - Δεκέμβριος 2013
Τεύχος 4 - Μάρτιος 2013
Τεύχος 4 - Μάρτιος 2013
Ετήσιος Απολογισμός 2012
Ετήσιος Απολογισμός 2012
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
2012 12M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
2012 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012
Ένθετο
Ένθετο
Τεύχος 3 - Ιούλιος 2012
Τεύχος 3 - Ιούλιος 2012
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012
Συνοπτική Έκδοση Ετήσιου Απολογισμού & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012
Δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη Δυτ. Θεσσαλονίκη
Δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη Δυτ. Θεσσαλονίκη
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
Δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας στο Θριάσιο
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Κώδικας Δεοντολογίας
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
Ετήσιος Απολογισμός 2011
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011