meeting table with phone

Διοικητικό Συμβούλιο

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. διοικείται απο εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και μέχρι και το 2002 ασχολήθηκε επαγγελματικά με την Εμπορία Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κτιρίων, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Ι. Δ. Παπαθανασίου ΑΕ».

Η Κοινοβουλευτική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 2000 όταν εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Επικρατείας με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ενώ επανεξελέγη Βουλευτής στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών τα έτη 2004, 2007, 2009 και τον Μάιο του 2012.

Κατά την Κυβερνητική του θητεία, άσκησε αρχικά τα καθήκοντα του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου και Καταναλωτή, από τον Μάρτιο του 2004 έως και τον Σεπτέμβριο του 2007. Το 2005 ανέλαβε επιπροσθέτως και το χαρτοφυλάκιο για τα ζητήματα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου.

Τη χρονική περίοδο από 19-9-2007 μέχρι 7-1-2009 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος σε θέματα Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τον Ιανουάριο του 2009 ορίστηκε Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είχε θητεύσει και την περίοδο από 27-2-2014 έως 4-5-2015.

Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και στη μακρά επαγγελματική του σταδιοδρομία κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Γενικός Γραμματέας στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για μία εξαετία μέχρι το 1993 και ακολούθως αναδείχθηκε στη θέση του Προέδρου ΕΒΕΑ έως το 2000. Υπήρξε, επίσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) το 1993, ενώ την περίοδο 1991 -1992 ήταν σύμβουλος του Υπουργού Βιομηχανίας σε θέματα Ενέργειας.


Σπούδασε Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην Οικονομετρία στο Πανεπιστήμιο του Essex Αγγλίας και είναι μέλος (F.C.A.) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Ξεκίνησε  την καριέρα του το 1989 στην KPMG στο Λονδίνο, με ειδίκευση στον τραπεζικό τομέα και μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Από το 1993 έως το 2000 εργάστηκε σε Διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές αγορές στον Όμιλο DIAGEO ενώ το 1998-1999 ανέλαβε, παράλληλα, και την ανάπτυξη του κλάδου τροφίμων του Ομίλου (Pillsbury) στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 

Κατά την περίοδο 2000 έως 2002 εργάστηκε σε εισηγμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, συμφερόντων του Ομίλου ΛΕΒΕΝΤΗ και το 2003 προσλήφθηκε ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Πληροφορικής στην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε..

Το 2005, μετά τη  συγχώνευση της ΠΕΤΡΟΛΑ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανέλαβε ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου και ορίστηκε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. Από το 2012 είχε την εποπτεία των δραστηριοτήτων εξωτερικού, ενώ  διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κατά το χρονικό διάστημα 2014-2015 και 2017-2019 οπότε και ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Εκτός από μέλος (FCA) του ICAEW, και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, συμμετέχει σε διάφορες εξιδεικευμένες ομάδες του ICAEW και είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.  Από το 2020 είναι εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου  Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ενώ από τον Ιούνιο 2021 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΒΙΑΝ (Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη).


Ως Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς καθώς και τη διαχείριση των στρατηγικών έργων και συμμετοχών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΔΕΠΑ/ Elpedison/ ΑΣΠΡΟΦΟΣ) και την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Συμμετέχει στο ΔΣ του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Διυλιστηρίων (European Petroleum Refiners Association) ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος από το 2012. Είναι στέλεχος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από το 2007.

Κατείχε τη θέση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης σε διεθνή όμιλο επιχειρήσεων (SETE S.A.) με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας από το 1998 μέχρι το 2006, έχοντας παράλληλα την ευθύνη παρακολούθησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Προηγουμένως διατέλεσε στέλεχος, σε διάφορες τεχνικές και επιτελικές θέσεις, των εταιρειών Stone & Webster, Molten Metal Technology, Merck, Dow Corning, Dow Chemical στις Η.Π.Α., μεταξύ 1993 και 1997. 

Είναι κάτοχος πτυχίου MBA (1998) από το Harvard Business School και πτυχίων M.Sc. (1993) and B.Sc. (1992) in Chemical Engineering από το Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ).


Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες (Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Lancaster (Αγγλία) στα οικονομικά (Postgraduate Diploma in Economics) και σε Marketing και Finance (M.A.).

Εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και διεθνείς τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (CFO) και Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής (Chief Operating Officer) της ΟΤΕ Α.Ε.. Μετά την εξαγορά της ΟΤΕ από την Deutsche Telekom (DT) διετέλεσε και μέλος (Εκτελεστικό) του διοικητικού συμβουλίου της ΟΤΕ και του European Management Board της DT. Επίσης, διετέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων της Τραπέζης Ελλάδος.


Ο κ. Θεόδωρος- Αχιλλέας Βάρδας είναι από το 2003 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, θυγατρικής εταιρείας εμπορίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Είναι Χημικός Μηχανικός του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχης, Ελβετίας, με Διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) από το τμήμα Systems Engineering της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ίδιου Πολυτεχνείου.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1979 στον Όμιλο ΛΑΤΣΗ, όπου αρχικά εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις ευθύνης και από το 1981 ως Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού & Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Παράλληλα, από το 1988 έως το 2003 διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε..

Από τον Οκτώβριο του 2003, μετά τη συγχώνευση της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και έως το τέλος του 2016, διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..

Έχει επίσης διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (1999 - 2003), ΔΕΠΑ Α.Ε. (2004-2016) και ELPEDISON BV (2008-2016).

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.


Ο Νίκος Βρεττός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Είναι Χημικός Μηχανικός του Πολυτεχνείου της Καρλσρούης, με Διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) στην υπολογιστική φυσική στερεών από το Πανεπιστήμιο του Κυότο -Ιαπωνίας.

Τα έτη 1990-1991 εργάστηκε τον όμιλο Bayer Ιαπωνίας και στην συνέχεια έως το 2014, στην Τhe Boston Consulting Group στο Ντίσελντορφ, τη Νέα Υόρκη, την Αθήνα και το Τόκυο ως Senior Partner και Managing Director, με ειδίκευση σε πλήθος τομέων, μεταξύ των οποίων η ενέργεια, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η ναυτιλία, τα βιομηχανικά αγαθά, υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο και οι αερομεταφορές.

Από το 2013 και έως σήμερα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχικός επενδυτής στη γερμανική εταιρεία τεχνολογίας nanoSaar AG  και από το 2015 είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.   

Παράλληλα, έχει διατελέσει μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών. Έχει επίσης δημοσιεύσεις οικονομικών μελετών, καθώς και αρθρογραφεί επί οικονομικών θεμάτων.


Η Νατάσα Μαρτσέκη είναι πρώην τραπεζικό στέλεχος με πολυετή εμπειρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματιστηριακές αγορές.

Έχει διατελέσει Διευθύντρια Ξένων Θεσμικών Πελατών στην Alpha Finance/Alpha Bank για 19 χρόνια όπου διαχειρίστηκε τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα και έχει εργαστεί σε ανάλογες χρηματοοικονομικές θέσεις ευθύνης στην Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, την Ζυρίχη, στην Citibank, στην Lehman Brothers και στην Shell Oil.

Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS TRΑDE ESTATES ΑΕΕΑΠ και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε..

Παράλληλα το 2014 ίδρυσε την Bright Blue, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού.

Είναι Ιδρυτικό Μέλος και Secretary General στο NED Club of Greece, έναν οργανισμό που προάγει σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές εταιρείες μέσα από την ενεργοποίηση του μηχανισμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια. Είναι επίσης μέλος του ESG Working Group της Ευρωπαϊκής ecoDa και έχει συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις μελών Διοικητικών Συμβουλίων σε θέματα ESG και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κατέχει MBA Degree από το Columbia Business School, όπου φοίτησε σαν υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright και Πτυχίο στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αναβρύτων.

Είναι μέλος του Women on Boards UK, του Columbia Business School Women’s Circle Club και ενεργή εθελόντρια στο Safe Water Sports.


Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1990. Στη συνέχεια, κατά τα έτη 1992 -1993 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο LLM από το Πανεπιστήμιο του Southampton, Αγγλίας με αντικείμενο στο εταιρικό δίκαιο (Corporate Law), στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο (European Community Law) και στο δίκαιο πληροφορικής (Information Technology Law), ενώ η μεταπτυχιακή του διατριβή ήταν στο τραπεζικό δίκαιο και ειδικότερα στην κατάρρευση της αγγλικής τράπεζας BCCI το 1991 και στο σχετικό διεθνές τραπεζικό κανονιστικό πλαίσιο.

Από το 1993 είναι δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ειδικεύεται στο εταιρικό και τραπεζικό δίκαιο και σε συμβάσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών καθώς και στην επίλυση διαφορών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων που άπτονται του παραπάνω αντικειμένου.

Από το έτος 2004 είναι εταίρος στην δικηγορική εταιρεία «Σαραντίτης Εταιρεία Δικηγόρων» και από το 2018 αναπληρωτής διαχειριστής της, ενώ από το 1994 μέχρι το 2004 ήταν συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο «Σαραντίτης & Συνεργάτες».


Η κα Σκαραμαγκά γεννήθηκε στη Σκωτία και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, με πτυχία ΜΑ (Γλώσσα και Φιλολογία) και LLB (Νομικά). Είναι μέλος (F.C.A.) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), καθώς και μέλος (σε αναστολή) του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Διαθέτει μακρά εμπειρία στη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και στην ελεγκτική. Εργάστηκε στην Arthur Andersen στο Λονδίνο μεταξύ 1979 και 1985 και την περίοδο 1985-2005 στην Coopers & Lybrand/PwC στην Ελλάδα, στην οποία και έγινε εταίρος (partner) το 1991. Εν συνεχεία, μεταξύ 2005 και 2011 υπήρξε Σύμβουλος/Οικονομική Διευθύντρια της ναυτιλιακής εταιρείας, Alpha Tankers & Freighters International Ltd και, κατά την περίοδο 2007-2020, πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου των τραπεζών Eurobank Bulgaria (Postbank) and Eurobank Serbia (Beograd). Επίσης παρείχε συμβουλές σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου μεγάλης τράπεζας στην Ελλάδα και ενήργησε ως σύμβουλος στον ναυτιλιακό τομέα.

Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Eurobank Private Bank Luxembourg και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.


Ο κ. Τριδήμας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πτυχίο στις Νομικές Επιστήμες, κάτοχος Μεταπτυχιακού (LL.M.) και Διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ με ειδίκευση στην Εναρμόνιση της Ρύθμισης Χρηματοπιστωτικών Μέσων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1987 και δικηγόρος (Barrister) Αγγλίας και Ουαλίας από το 2000 και έχει παραστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επενδυτικών διαιτητικών δικαστηρίων.  

Στο παρελθόν κατείχε ακαδημαϊκές θέσεις στα Πανεπιστήμια του Μπέρμιγχαμ, του Σαουθάμπτον, του Κέιμπριτζ και του Λονδίνου (Queen Mary), ενώ έχει εργαστεί και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως Référendaire. Έχει διδάξει σε σειρά Πανεπιστημίων στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Σήμερα είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή Dickson Poon, στο King’s College του Λονδίνου, ενώ παράλληλα είναι καθηγητής και διακεκριμένος ερευνητής (Nancy A. Patterson Distinguished Faculty Scholar) στη Νομική Σχολή του Pennsylvania State University και επισκέπτης καθηγητής στο College of Europe στην Μπρύζ. Εργάζεται ως δικηγόρος (Barrister) στα Matrix Chambers στο Λονδίνο.

Διαθέτει εμπειρία στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποθέσεις έχοντας υπάρξει σύμβουλος των ευρωπαϊκών θεσμών επί πλήθους νομικών ζητημάτων καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τις διαπραγματεύσεις του Brexit, καθώς και της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 2002-2003 με έμφαση στα ζητήματα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωση.

Την περίοδο 2005-2013 διετέλεσε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFG Eurobank και από τον Φεβρουάριο 2020 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος νομικών μελετών και έχει συγγράψει σημαντικά εγχειρίδια Ευρωπαϊκού Δικαίου.


Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Δικηγόρος, πτυχιούχος της Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών (Πτυχίο Νομικής) και του University of Kent at Canterbury, UK (LL.M - European Competition Law, Intellectual Property, International Business Transactions και Ph.D).

Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο ανταγωνισμού, το δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΜΜΕ, το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο πληροφορικής.

Από το 2000 μέχρι το 2004, ήταν Συντονιστής του Νομικού Τμήματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Το 2005-2006 ήταν μέλος του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΤ. Από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και από το 2009 μέχρι το 2011 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

Διδάσκει από το 2003 Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων». Έχει δημοσιεύσεις για θέματα εμπορικού δικαίου σε επιστημονικά περιοδικά και διάφορες δημοσιεύσεις σε ενημερωτικές εκδόσεις του εξωτερικού σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού και το εταιρικό δίκαιο.