energy

Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία - Χημικά

Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας στη διύλιση, μέσω της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των διεργασιών, της ενέργειας και των παραγόμενων προϊόντων.

Υλοποιούμε μια σειρά πρωτοβουλιών και επενδύσεων, όπως, μεταξύ άλλων, έργα ενεργειακής απόδοσης, δέσμευσης εκπομπών CO2, προμήθειας ανανεώσιμης ενέργειας, παραγωγής βιοκαυσίμων και τεχνολογιών ανακύκλωσης.

Διύλιση

Η διύλιση αποτελεί την κύρια δραστηριότητά μας και πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.. Στην Ελλάδα λειτουργούμε τρία διυλιστήρια, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, που αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα. Η συνολική δυναμικότητά τους είναι 344 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα, που καλύπτει περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας, ενώ διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προϊόντων χωρητικότητας 6,65 εκατ. κυβικών μέτρων.

refining and trade
Εφοδιασμός

Η δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων μας να επεξεργάζονται μια μεγάλη ποικιλία αργών και άλλων πρώτων υλών, αποτελούν ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, το οποίο παράλληλα διασφαλίζει την ομαλή τροφοδοσία των αγορών που δραστηριοποιούμαστε.

Διεθνής Παρουσία
helleniq energy factory
Χονδρική Εμπορία

Η θυγατρική μας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. πραγματοποιεί τις πωλήσεις καυσίμων προς τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, καθώς και προς συγκεκριμένους ειδικούς πελάτες, ενώ η πλεονάζουσα παραγωγή εξάγεται. Όλα τα προϊόντα διύλισης καλύπτουν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Euro VI).

Εγχώρια και Διεθνής Εμπορία
διύλιση, εφοδιασμός και εμπορία
Χημικά

Η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμπορία πολυπροπυλενίου, BOPP και CAST φιλμ, διαλυτών, καθώς και στην εμπορία εισαγόμενων πλαστικών και χημικών προϊόντων. Διαθέτουμε το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με το μερίδιο της εγχώριας αγοράς να υπερβαίνει το 50%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το 70% περίπου του όγκου πωλήσεων κατευθύνεται στις αγορές της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Βαλκανικής και της Ιβηρικής χερσονήσου, όπου χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε σειρά βιομηχανικών εφαρμογών.

refining and trading
60%
μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα

15,5
εκατ. τόνους πωλήσεις προϊόντων

344 χιλ.
βαρέλια ανά ημέρα δυναμικότητα διύλισης

54%
εξαγωγές

επί του συνόλου παραγωγής διυλιστηρίων

80%
καθετοποιημένη λειτουργία

στην προμήθεια προπυλενίου

*Τα στοιχεία αφορούν το 2023

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διύλισης

Τα 3 διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα, καθιστώντας εφικτή τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ τους.

map greek

 

Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου κατασκευάστηκε το 1958 και αναβαθμίστηκε το 1986 σε διυλιστήριο cracking / τύπου FCC με έμφαση στην παραγωγή βενζινών. Έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 148 χιλ. βαρέλια και αποθηκευτική δυναμικότητα 1,4 εκατ.m3, ενώ χαρακτηρίζεται από υψηλή συνθετότητα (Nelson Index 9,7). Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την προστασία του περιβάλλοντος και τις αυστηρότερες προδιαγραφές της ασφάλειας.

aspropirgos
Διυλιστήριο Ελευσίνας

Το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 106 χιλ. βαρέλια και το 2012 ολοκληρώθηκε η αναβάθμισή του, σε hydrocracking / coking με έμφαση στην παραγωγή ντίζελ, ένα έργο ύψους €1,5 δισ., καθιστώντας το ένα από τα πλέον σύγχρονα και σύνθετα (Nelson Index 12) στην περιοχή της Μεσογείου. Έχει αποθηκευτική δυναμικότητα 4,1 εκατ.m3 , συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης Μεγάρων (αποθήκευση αργού πετρελαίου).

eleusina
Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τεχνολογίας hydroskimming (Nelson Index 5,8). Έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 90 χιλ. βαρέλια και αποθηκευτική δυναμικότητα 1,4 εκατ.m3. Είναι το μοναδικό διυλιστήριο στη Βόρεια Ελλάδα και προμηθεύει τόσο την εγχώρια αγορά, όσο και τις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

thessaloniki

Μια ματιά στις εγκαταστάσεις μας

Περιηγηθείτε στις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις και δείτε εντυπωσιακές εικόνες από ψηλά αλλά και κοντινά πλάνα από τις μονάδες των διυλιστηρίων.

Δέσμευση & Αποθήκευση Άνθρακα

Δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα Scope 1 και 2 κατά 30% μέχρι το 2030 και να αποφύγουμε επιπλέον 20% με ανάπτυξη ΑΠΕ, που θα φτάσει το 1 GW μέχρι το 2025 και 2 GW μέχρι το 2030. Παράλληλα, στοχεύουμε στην παραγωγή μπλε Η2 στο Διυλιστήριο Ελευσίνας, μέσω δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Αυτές οι επενδύσεις συνδέονται με τους στόχους SDGs για Ενέργεια, Καινοτομία και Κλίμα.

2030
s line s line