Εγχώρια και Διεθνής Εμπορία

Εγχώρια και Διεθνής Εμπορία

Δραστηριοποιούμαστε στην εμπορία υγρών καυσίμων τόσο στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας μας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, όσο και στο εξωτερικό. Διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην εγχώρια αγορά και αναπτύσσουμε ένα διεθνές δίκτυο με αυξανόμενη παρουσία σε κάθε αγορά.

Στη λιανική εμπορία του εξωτερικού, δραστηριοποιούμαστε μέσω θυγατρικών εταιρειών στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με συνολικό δίκτυο που ξεπερνάει τα 300 πρατήρια. 

Aναπτύσσουμε σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δικτύων λιανικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επίπεδο μάρκετινγκ και τεχνικών υπηρεσιών με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, αλλά και επιτυχημένων προϊόντων που παρουσιάζονται και προωθούνται και σε άλλες αγορές.

~ 2.000
πρατήρια σε Ελλάδα και εξωτερικό

30%
μερίδιο εγχώριας αγοράς

24
σταθμοί ανεφοδιασμού αεροσκαφών

στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας

Πρόγραμμα Στρατηγικού Μετασχηματισμού

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των πρατηρίων μέσα από μια σειρά δράσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση
e-mobility
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των πρατηρίων, για την παραγωγή και κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας
pv kozani
Αύξηση των σημείων ταχείας φόρτισης και προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους οδηγούς, μέσω του προγράμματος ανάπτυξης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα πρατήρια ΕΚΟ και bp
charge station
Image
laboratory

Ποιότητα Προϊόντων

Προσφέρουμε στον τελικό καταναλωτή διαφοροποιημένα καύσιμα κίνησης (βενζίνες και ντίζελ σήματος ΕΚΟ και bp) με χρήση υψηλής τεχνολογίας προσθέτων, λιπαντικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης και υγραέριο κίνησης ως μια οικολογική και οικονομική λύση για όλες τις χρήσεις.

s line

Διεθνής Παρουσία

Είμαστε ένας κορυφαίος ενεργειακός Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με σημαντική παρουσία σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας.