Βραβεία

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε λεπτομερή πληροφόρηση και διαφάνεια στις εκδόσεις μας. Είμαστε περήφανοι για την αναγνώριση που έχουν λάβει οι εκδόσεις μας για την ποιότητα παρουσίασής τους.

Ετήσιος Απολογισμός 2022 & Ψηφιακός Ετήσιος Απολογισμός 2022

Βραβεία Έντυπης Έκδοσης
Χρυσό Βραβείο
Χρυσό Βραβείο
Traditional Annual Report, Energy
Χρυσό Βραβείο
Χρυσό Βραβείο
Best Annual Report – Publicly-Held Corporations
Αργυρό Βραβείο
Αργυρό Βραβείο
Annual Report, PDF version, Integrated Presentation
Βραβεία Ψηφιακής Έκδοσης
Winner
Winner
for HELLENiQ ENERGY Interactive Annual Report in the category – Excellent Communications Design – Web
Χρυσό Βραβείο
Χρυσό Βραβείο
Interactive Annual Report, Energy
Χρυσό Βραβείο
Χρυσό Βραβείο
Cover/Home Page, Energy
Χρυσό Βραβείο
Χρυσό Βραβείο
Annual Report, Online version, Overall Presentation
Διάκριση
Διάκριση
Annual Report - Online, Energy
Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία