Οικονομικές Εκθέσεις & Ετήσιοι Απολογισμοί

Δείτε τις Οικονομικές Εκθέσεις και τους Ετήσιους Απολογισμούς για λεπτομερή χρηματοοικονομική και μη πληροφόρηση

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
Ετήσιος Απολογισμός 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
2010 12M Ομίλου και Μητρικής
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
2010 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010
Ετήσιος Απολογισμός 2009
Ετήσιος Απολογισμός 2009
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
2009 12M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
2009 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2009
Ετήσιος Απολογισμός 2008
Ετήσιος Απολογισμός 2008
2008 12M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008
2008 06M ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2008
Ετήσιος Απολογισμός 2007
Ετήσιος Απολογισμός 2007
ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007
Ετήσιος Απολογισμός 2006
Ετήσιος Απολογισμός 2006
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2006
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2006
Ετήσιος Απολογισμός 2005
Ετήσιος Απολογισμός 2005
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2005
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2005
Ετήσιος Απολογισμός 2004
Ετήσιος Απολογισμός 2004
Ετήσιος Απολογισμός 2003
Ετήσιος Απολογισμός 2003
Ετήσιος Απολογισμός 2002
Ετήσιος Απολογισμός 2002
Ετήσιος Απολογισμός 2001
Ετήσιος Απολογισμός 2001
Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία