Νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών ΑΕ, ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, ο κ. Βασίλειος Τσάιτας, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Ομίλου.

Ο κ. Τσάιτας είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος ΜΒΑ από το INSEAD, καθώς και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ενώ διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στο κλάδο της ενέργειας, με ειδίκευση σε θέματα οικονομικών και στρατηγικής. Εργάζεται στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από το 2011 έχοντας την ευθύνη για τις Σχέσεις με Επενδυτές και αγορές κεφαλαίων, αλλά και συμμετοχή σε σημαντικά στρατηγικά έργα του Ομίλου. Στο παρελθόν, εργάστηκε επίσης στη Shell στην Ελλάδα καθώς και στον τομέα επενδυτικής τραπεζικής της HSBC στο Λονδίνο.