Ενημέρωση Μετόχων

Shareholders Information

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. shares are listed on the Athens Exchange (Symbol: ELPE) and the London Stock Exchange (Ticker: HLPD) in the form of Global Depository Receipts (GDRs).

HELLENiQ ENERGY Holdings (ELPE)
---
---
(---)
Volume: ---
--/--/--
--:--:--

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της HELLENiQ ENERGY Holdings κατά το 2022 διαμορφώθηκε από την κινητικότητα των μετοχών κυρίως μεταξύ των ξένων θεσμικών που αύξησαν τη θέση τους και των ιδιωτών επενδυτών που μείωσαν την συμμετοχή τους. Η μετοχική σύνθεση στις 31/12/2022 είχε ως εξής:
Contact Investor Relations
Contact