Σύσταση νέας θυγατρικής εταιρίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της 14.09.2006, εγκρίθηκε η σύσταση θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου.

Σκοπός της παραπάνω εταιρίας θα είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες παραγωγής, εισαγωγής, διάθεσης και εμπορίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα είναι τριμελές και θα αποτελείται από τους:
Πάνο Καβουλάκο, Πρόεδρο
Απόστολο Ριζάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο
Σπυρίδωνα Κιαρτζή, Μέλος