Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. («Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2024, ως εξής:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2023

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024

  • μετά από την 21η Ιουνίου 2024, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, στον οποίο συμμετέχει.                  
  • πριν από την λήξη, στις 19 Ιουλίου 2024, του ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2023

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2023

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου 2024

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2024

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2024

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2024

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.