Οικονομικό Ημερολόγιο 2023 (Τροποποίηση)

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το 2023. Η τροποποίηση αφορά στη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων και καταβολής ποσού διανομής, όπως παρακάτω:

Αποκοπή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024

(*πριν από την 19η Ιανουαρίου 2024, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap

*μετά από την 15η Δεκεμβρίου 2023, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των ΣΜΕ επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap, στον οποίο συμμετέχει)   

                                   

Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος (record date) χρήσης 2023

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024

Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2023

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.