Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. («Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2023, ως εξής:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2023

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2022*

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023

(*μετά από την 16η Ιουνίου 2023, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap, στον οποίο συμμετέχει.                 

*πριν από την λήξη, στις 21 Ιουλίου 2023, του ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2022

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου 2023

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2023

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr, www.helpe.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.