Νέα ημερομηνία πληρωμής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων

Σε συνέχεια της από 24.02.2022 ανακοίνωσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») σχετικά με τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η Εταιρεία ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του από Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 σε Τρίτη 3 Μαΐου 2022, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να μεταθέσει την αργία της Πρωτομαγιάς για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.