Οικονομικό Ημερολόγιο 2023 (Τροποποίηση)

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. («Εταιρεία») ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το 2023. Η τροποποίηση αφορά στην ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023, όπως παρακάτω:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2023

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.