Οικονομικό Ημερολόγιο 2022 (Τροποποίηση)

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το 2022. Η τροποποίηση αφορά στην διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων και καταβολής ποσού διανομής, όπως παρακάτω:

Αποκοπή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022

Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 2022

(*πριν από την 18η  Νοεμβρίου 2022, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap

*πριν από την 16η Δεκεμβρίου 2022, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των ΣΜΕ επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap, στον οποίο συμμετέχει)

Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος (record date) χρήσης 2022Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022
Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2022Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2022Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2022Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023

* Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr, www.helpe.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.