Νέα ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Λιβύη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ανακοινώνει την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην γεώτρηση B1-NC210. Η γεώτρηση, που εκτελέστηκε με την ευθύνη και επίβλεψη της αυστραλιανής εταιρείας Woodside Energy ΝΑ, βρίσκεται στην λεκάνη του Μουρζούκ, 1000 χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης και 150 χιλιόμετρα νότια του παραγωγικού κοιτάσματος φυσικού αερίου Al Wafa Gas Field. Η γεώτρηση B1-NC210 έφτασε σε τελικό βάθος 1113 μέτρα. 

Οι μετρήσεις έδωσαν ενδείξεις ύπαρξης διαφόρων διακριτών ζωνών που περιέχουν υδρογονάνθρακες.
Η δοκιμή παραγωγής που έγινε στην βαθύτερη ζώνη επιβεβαίωσε την ύπαρξη φυσικού αέριου, με παραγωγή 11 εκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου την ημέρα (MMscfd) με άνοιγμα βαλβίδας 56/64 της ίντσας.

Η εταιρεία Woodside Energy (N.A.) εκτέλεσε την γεώτρηση ως διαχειριστής της κοινοπραξίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύμβασης ΄Έρευνας και Διανομής της Παραγωγής-3” με τον Κρατικό Οργανισμό Πετρελαίου της Λιβύης.

Οι μετέχοντες της κοινοπραξίας για αυτή την σύμβαση Έρευνας και Διανομής της Παραγωγής¨ και τα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως εξής:
Woodside Energy (N.A.) Ltd. 45% (διαχειριστής)
Repsol Exploration Murzuq 35%
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 20%
Ο όγκος των απολήψιμων αποθεμάτων υδρογονανθράκων του κοιτάσματος είναι υπό μελέτη.