Είσοδος της HELLENiQ ENERGY στον τομέα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της, HELLENiQ Renewables, συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών στον πρώτο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στη χώρα μας για τη χορήγηση Επενδυτικής και Λειτουργικής Ενίσχυσης σε Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ).

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αξιολόγησε θετικά και συμπεριέλαβε στη λίστα των επιλέξιμων έργων και τους τρεις (3) Σταθμούς, συνολικής ισχύος 100 MW και εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 200 MWh ενέργειας, με τους οποίους η HELLENiQ Renewables συμμετείχε.

Οι ΣΑΗΕ, ονομαστικής ισχύος 50 MW ο μεγαλύτερος και από 25 MW οι άλλοι δύο, έχουν αδειοδοτηθεί σε θέσεις εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης του Ομίλου HELLENiQ ENERGY και θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές.

Η επιτυχής συμμετοχή της HELLENiQ Renewables στον διαγωνισμό της ΡΑΑΕΥ σηματοδοτεί την είσοδό της στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δραστηριότητας συμπληρωματικής ως προς αυτήν της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και απαραίτητης για την επίτευξη υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ στο παραγωγικό μίγμα.