Δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο

H HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας, μέσω θυγατρικής της HELLENiQ Renewables, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 6 φωτοβολταϊκών, συνολικής ισχύος 26 MW, στην Κύπρο. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα ανέρχεται στις 43 GWh. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ Τριμήνου 2024, με την οριστική μεταβίβαση των μετοχών και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας των 6 πάρκων.