Ολοκλήρωση γραπτής αξιολόγηση των υποψηφίων, σε θέσεις Χειριστών Λειτουργίας για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Ιουλίου η γραπτή αξιολόγηση  των υποψηφίων για πρόσληψη στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια, σε θέσεις Χειριστών Λειτουργίας για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας. 

Στις 30 Αυγούστου θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία στη Θεσσαλονίκη για τους υποψήφιους για πρόσληψη σε θέσεις Χειριστών Λειτουργίας για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. 

Στις γραπτές εξετάσεις στην Αθήνα (τεστ ικανοτήτων και ξένης γλώσσας) προσήλθαν 1.266 από τους συνολικά 1.417 υποψήφιους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Όλα εξελίχθηκαν απολύτως ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα.   

Η όλη διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται από εξειδικευμένη εξωτερική Εταιρεία και ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, πιστός στη διακήρυξή του για  διαφάνεια και αξιοκρατία, εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο site του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.