Μίσθωση Πρατηρίων στη Βουλγαρία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει τη συμφωνία της θυγατρικής της εμπορικής εταιρείας στη Βουλγαρία ΕΚΟ – ELDA EAD, για μακροχρόνια μίσθωση και εκμετάλλευση των πρατηρίων της τοπικής Βουλγαρικής εταιρείας Eko Petroleum OOD, η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά καυσίμων με 14 πρατήρια σε διάφορες περιοχές της γείτονος χώρας.
Η συμφωνία προβλέπει τον μεταχρωματισμό των 14 πρατηρίων με το σήμα της ΕΚΟ, ενώ το εμπορικό δίκτυο του Ομίλου στη Βουλγαρία αυξάνεται στα 37 πρατήρια.
Σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προβλέπεται ενίσχυση του δικτύου με τουλάχιστον άλλα 40 πρατήρια εντός της επομένης τριετίας.

Με δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πάνος Καβουλάκος επεσήμανε μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας :
«Πρόκειται για μία σημαντική συμφωνία μέσω της οποίας επιτύχαμε τον διπλασιασμό των όγκων και του μεριδίου μας στην τοπική αγορά και παράλληλα το υπάρχον δίκτυο της ΕΚΟ ενισχύθηκε με 14 νέα πρατήρια τα οποία ευρίσκονται σε σημαντικές θέσεις στη Σόφια και σε άλλες περιοχές.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της βάσει του στρατηγικού της σχεδιασμού, ενισχύει συνεχώς την παρουσία της στη Ν.Α. Ευρώπη, σταθεροποιώντας και διευρύνοντας την ηγετική της θέση σε όλο το ενεργειακό φάσμα της ευρύτερης περιοχής.»

Υπενθυμίζεται η πρόσφατη συμφωνία στην π.Γ.Δ.Μ για τα πρώτα 20 πρατήρια με το εμπορικό σήμα της ΟΚΤΑ, ενώ εντός του 2007 αναμένεται το δίκτυο του Ομίλου στις περιοχές δραστηριοποίησης του εκτός Ελλάδος να έχει περισσότερα των 220 σημείων πώλησης καυσίμων.