ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ EUROPIA

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. επανεξελέγη χθες για δεύτερη συνεχή φορά στο διοικητικό Συμβούλιο της EUROPIA, το οποίο έχει διετή θητεία.

 
Η EUROPIA (European Petroleum Industry Association) είναι ο επίσημος Σύνδεσμος των Πετρελαϊκών Εταιρειών που λειτουργούν στα 25 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mέλη της EUROPIA είναι όλες οι μεγάλες, αλλά και η πλειοψηφία από τις μικρότερες, πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν το 95% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης που είναι εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο ρόλος της EUROPIA είναι να μελετά, τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις - οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την Πετρελαϊκή Βιομηχανία και στην συνέχεια να διαμορφώνει και να προωθεί τις επίσημες θέσεις και προτάσεις της Ευρωπαϊκής Πετρελαϊκής Βιομηχανίας στα Όργανα της Ε.Ε.
Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα Όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) που επεξεργάζονται θέματα τα οποία αφορούν την Πετρελαϊκή Βιομηχανία, υπάρχει δε διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μέσω διαπιστευμένης εκπροσώπησης,  σε ειδικές ομάδες εργασίας των Οργάνων της ΕΕ στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες της πετρελαικής βιομηχανίας.

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχοντας ανάμεσα στις προτεραιότητες της και την προώθηση του ονόματος της αλλά και των εταιρικών της θέσεων σε διεθνές επίπεδο, έχει αναπτύξει διαχρονικά σημαντική δραστηριότητα και παρέμβαση στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Ενεργειακό χώρο. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της σε Ομάδες Εργασίας Διεθνών Οργανισμών & Συνδέσμων Εταιρειών. 
Αποτέλεσμα της επιτυχημένης διεθνούς δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αλλά και της αναγνώρισής στον διεθνή ενεργειακό χώρο είναι και η επανεκλογή της, στο Διοικητικό Συμβούλιο της EUROPIA, για δεύτερη συνεχή θητεία.

 
Ως επίσημος εκπρόσωπος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο του έγκριτου αυτού Ευρωπαϊκού Συνδέσμου εξελέγη ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πάνος Καβουλάκος, ενώ ως αναπληρωτής εκπρόσωπος εξελέγη η κ. Αναστασία Καλκαβούρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς, η οποία εκπροσωπεί την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. επί σειρά ετών στο Στρατηγικό Συμβούλιο και σε διάφορες Ομάδες εμπειρογνωμόνων της EUROPIA.