Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Στην ανασύνθεσή του προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:

-Παραμένουν Εκτελεστικός Πρόεδρος ο κ. Ευστάθιος Τσοτσορός και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Γρηγόριος Στεργιούλης.

-Ορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης. 

-Μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Στρατή Ζαφείρη, διορίζεται από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος.

Με τη νέα σύνθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Εκτελεστικά Μέλη

-Ευστάθιο Τσοτσορό, Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ.

-Γρηγόριο Στεργιούλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο

-Ανδρέα Σιάμισιη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο

-Ιωάννη Ψυχογυιό

-Γεώργιο Αλεξόπουλο

Μη Εκτελεστικά Μέλη

-Θεόδωρο-Αχιλλέα Βάρδα

-Γεώργιο Γρηγορίου

-Δημήτριο Κοντοφάκα

-Βασίλειο Κουνέλη

-Θεόδωρο Πανταλάκη

-Σπυρίδωνα Παντελιά

-Παναγιώτη Οφθαλμίδη, εκπρόσωπο των εργαζομένων.

-Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο, εκπρόσωπο των εργαζομένων.

 

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι τις 26 Ιουνίου 2018.