Προσλήψεις προσωπικού στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη φάση προσλήψεων νέου προσωπικού για την κάλυψη πάγιων αναγκών των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
 
Συγκεκριμένα, από τις 11 Μαρτίου 2008, 42 νέοι συνάδελφοι με την ειδικότητα του «Δόκιμου Χειριστού Λειτουργίας» θα ενταχθούν στο δυναμικό της Εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι και οι 42 νέοι συνάδελφοι είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου και των Μεγάρων και προέρχονται από τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Μαγούλα, τη Μάνδρα, τα Μέγαρα και τη Ν. Πέραμο.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ως υπεύθυνο μέλος των τοπικών κοινωνιών όπου αναπτύσσει βιομηχανική δραστηριότητα, εφαρμόζει με συνέπεια την πολιτικής της περί εντοπιότητας, προσλαμβάνοντας κατά προτεραιότητα προσωπικό από τις περιοχές αυτές.
 
Η Εταιρεία καλωσορίζει τους νέους συναδέλφους και εύχεται κάθε επιτυχία με την ένταξή τους στην οικογένεια του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.