Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μεγάλος χορηγός του προγράμματος «HUMAN RIGHTS for Beginners»

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι υπερήφανος, μεγάλος χορηγός του προγράμματος «HUMAN RIGHTS for Beginners», το οποίο υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό New Wrinkle σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το πρόγραμμα «HUMAN RIGHTS for Beginners» στηρίζεται στο εκπαιδευτικό project του Συμβουλίου της Ευρώπης «Free to Speak Safe to Learn – Democratic Schools for All», το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον του διεθνούς οργανισμού για τη βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών και την εμπέδωση του δημοκρατικού πολιτισμού από τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων.

Η καμπάνια στηρίζεται σε έξι βασικούς θεματικούς άξονες που αποτελούν και τις θεματικές των εργαστηρίων του προγράμματος «HUMAN RIGHTS for Beginners»:

  • Δίνουμε φωνή στα παιδιά.
  • Εξετάζουμε αμφιλεγόμενα ζητήματα.
  • Προλαμβάνουμε τη βία και τον εκφοβισμό (bullying).
  • Διαχειριζόμαστε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση.
  • Αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές διακρίσεις.
  • Βελτιώνουμε το ευ-ζην στο σχολείο.

Το «HUMAN RIGHTS for Beginners» απευθύνεται σε 130 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της χώρας.

Θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

  • Αφετηρία αποτελεί η διοργάνωση διημερίδας επιμορφωτικών εργαστηρίων στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα. Τα εργαστήρια της πρώτης ημέρας θα διεξαχθούν στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και της δεύτερης ημέρας στη Σχολή Μωραΐτη.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από ειδικούς του Συμβουλίου της Ευρώπης και εργαστήρια από έμπειρους εισηγητές στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν 6 θεματικά εργαστήρια με στόχο την επιμόρφωσή τους σε κρίσιμα για τη σχολική κοινότητα ζητήματα που έχει προσδιορίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης

Κατά τη δεύτερη ημέρα οι συμμετέχοντες θα σχηματίσουν ομάδες εργασίας και θα διαμορφώσουν προτάσεις εφαρμογής του υλικού των εργαστηρίων στο πλαίσιο τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, με τη βοήθεια μέντορα. Στο τέλος, οι προτάσεις θα παρουσιαστούν ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης και ειδικού κοινού και θα βαθμολογηθούν για τη διεκδίκηση του τίτλου καλύτερης καινοτόμου ιδέας.

  • Η δεύτερη φάση του προγράμματος, θα υλοποιηθεί τη χρονική περίοδο Φεβρουάριος-Μάιος 2020, και θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια στη σχολική αίθουσα, με γνώμονα τους θεματικούς άξονες των εργαστηρίων της πρώτης φάσης. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά σχολεία τη χώρας από τους συνεργαζόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και από την νικήτρια ομάδα της πρώτης φάσης. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τις προτάσεις τους μαζί με τους μαθητές στο σχολικό τους περιβάλλον.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μεγάλος χορηγός του προγράμματος «HUMAN RIGHTS for Beginners»