«Καταλύτης η ενέργεια των ανθρώπων μας»

Ο κ. Αλέξανδρος Τζαδήμας, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου, αναδεικνύει τους ανθρώπους της HELLENiQ ENERGY ως βάση για την επιτυχία των στρατηγικών της στόχων και περιγράφει τους τρόπους ανανέωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του δυναμικού της.
Συνέντευξη του κ. Α. Τζαδήμα στη Real News-Καταλύτης η ενέργεια των ανθρώπων μας

«Καταλύτης για τον μετασχηματισμό της HELLENiQ ENERGY είναι η ενέργεια και η θέληση για αλλαγή των ανθρώπων μας». Το μήνυμα αυτό στέλνει ο Αλέξανδρος Τζαδήμας, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της HELLENiQ ENERGY, με συνέντευξή του, αναδεικνύοντας ότι η βάση της επιτυχίας του ενεργειακού, εταιρικού και ψηφιακού μετασχηματισμού της HELLENiQ ENERGY είναι οι άνθρωποι της. 

Όπως μας ενημερώνει, η HELLENiQ ENERGY προχώρησε την τελευταία πενταετία σε δυναμική ανανέωση του προσωπικού και ολοκλήρωσε πάνω από 1.000 προσλήψεις σε τεχνικό προσωπικό και εξειδικευμένα στελέχη, μιλά για τη συμβολή της εισηγμένης στο brain regain, και απαριθμεί τα προγράμματα ανάπτυξης, εξέλιξης και εκπαίδευσης των εργαζομένων και στελεχών. 

Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της HELLENiQ ENERGY δίνει έμφαση στην εμπέδωση της κουλτούρας υψηλής απόδοσης του προσωπικού στον Όμιλο, ενώ αναφέρεται και στο πρόγραμμα διαδοχής που εφαρμόζεται συστηματικά για τα στελέχη της εταιρείας. 
 

Η HELLENiQ ENERGY είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Η υλοποίηση του Vision 2025 και των φιλόδοξων στόχων του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού προϋποθέτει και τη συμμετοχή των εργαζομένων, από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονται. Ποια είναι η στρατηγική σας ώστε και το ανθρώπινο δυναμικό να προσαρμοστεί στη νέα πορεία και εποχή;

Η HELLENiQ ENERGY είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Στον Όμιλο απασχολούνται άμεσα 4.000 άτομα, ενώ οι έμμεσες θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 13.000. Διαθέτουμε έναν μεγάλο πλούτο ανθρώπινου δυναμικού με ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες. Η αξιοποίησή του, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στα εργασιακά δικαιώματα, είναι βασικό μας μέλημα, γιατί οι επιτυχίες αυτών των ανθρώπων, των ανθρώπων της HELLENiQ ENERGY, είναι ο καταλύτης για τον μετασχηματισμό της. 

Επιδιώκουμε σταθερά την ενίσχυση και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και εξέλιξης, την εκπαίδευση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων του στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, που βοηθά στην αμεσότερη επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους, η χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών, αλλά και η ενδυνάμωση μιας κουλτούρας αξιοκρατίας και υψηλής απόδοσης, είναι κρίσιμες μεταβλητές για την επιτυχία. 

Μιλήσατε για ενίσχυση και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτήν την αναφορά σας; Οι κινήσεις που κάνετε αποσκοπούν και στο brain regain;


Να επισημάνω ότι την τελευταία πενταετία έγιναν συνολικά 1.000 προσλήψεις στην HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πιθανότατα να είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, με κριτήριο τον αριθμό των προσλήψεων αυτό το χρονικό διάστημα. Αναζητούμε νέους ανθρώπους, με νέα ταλέντα και νέες δεξιότητες. Οι θέσεις αυτές προσφέρουν συνεχείς ευκαιρίες εξέλιξης μέσα στον Όμιλο και πολύ καλά επίπεδα αποδοχών και παροχών. 

Από τις 1.000 προσλήψεις, οι 70 αφορούν θέσεις εξειδικευμένων στελεχών. Σε 200 εξωτερικούς συνεργάτες δόθηκε η ευκαιρία, μέσω δομημένων διαδικασιών αξιολόγησης και συγκεκριμένων κριτηρίων ικανοτήτων, να ενσωματωθούν στο τακτικό προσωπικό. Έγιναν 300 προσλήψεις τεχνικών στη διύλιση, εκ των οποίων οι 100 είναι μηχανικοί. Δημιουργήσαμε πάνω από 100 νέες θέσεις εργασίας για την υποστήριξη των νέων δραστηριοτήτων (όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ΑΠΕ), καθώς και για εξειδικευμένες ανάγκες στον Όμιλο. Συνολικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε ανανεώσει κατά 30% το προσωπικό και κατά 60% τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και συνεχίζουμε. Με ρωτάτε για το brain regain. Θα σας πω ότι, μόνο για την κάλυψη στρατηγικών αναγκών του Ομίλου, το 2023 φέραμε από το εξωτερικό πάνω από 15 εξειδικευμένα στελέχη υψηλής κατάρτισης, με μακροχρόνια θητεία σε μεγάλες πολυεθνικές στο εξωτερικό. Επανήλθαν στην πατρίδα, αφήνοντας θέσεις που κατείχαν σε σημαντικές εταιρείες όπως Enel, Siemens, UniCredit, Abbvie, για να αναφέρω επιγραμματικά μερικές. Πείστηκαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και σήμερα παρέχουν τις γνώσεις τους και καινοτομούν σε αρκετούς τομείς του Ομίλου μας, όπως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διύλιση, Οικονομικές Υπηρεσίες, ΗR.
 

Μας σημειώσατε τη βαρύτητα που δίνει ο Όμιλος στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη των στελεχών σας. Με ποια εργαλεία το κάνετε αυτό και ποια είναι τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σας;

Εκσυγχρονίζουμε και προσαρμόζουμε τις οργανωτικές δομές σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου μας, με βάση τις ανάγκες του πλάνου μετασχηματισμού και τις βέλτιστες πρακτικές. Δίνουμε ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης μέσα από ένα δομημένο πλάνο διαδοχής για τα στελέχη και τους κρίσιμους ρόλους. Αποτέλεσμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια το 30% των διευθυντικών στελεχών έχει προέλθει μέσα από τον Όμιλο. Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες ανάπτυξης, όπως προγράμματα διαχείρισης ταλέντων στην Ελλάδα και τις θυγατρικές εξωτερικού, προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας, κέντρα ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως αυτό που πρόσφατα υλοποιήσαμε για την ηγετική ομάδα πωλήσεων της θυγατρικής μας ΕΚΟ. Σημειώστε ότι το 2022 πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 100.000 ώρες εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν σε τρεις με τέσσερις ημέρες ανά εργαζόμενο. 

Το μεγάλο στοίχημα για έναν επιχειρηματικό Όμιλο είναι οι υψηλές επιδόσεις, οι οποίες έρχονται από αντίστοιχες υψηλές αποδόσεις των ανθρώπων του. Και απαιτείται μια τέτοια κουλτούρα. Η HELLENiQ ENERGY πώς την καλλιεργεί;

Εργαζόμαστε συστηματικά για την εμπέδωση μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης. Ενισχύουμε έμπρακτα τη φιλοσοφία “reward for performance” και για αυτόν τον λόγο συνδέουμε την απόδοση με κίνητρα και ευκαιρίες εξέλιξης. Προτεραιότητά μας είναι να πετυχαίνουμε τους στόχους μας ως ομάδα και έτσι να έρχονται τα επιθυμητά αποτελέσματα για όλους και για την εταιρεία! Θεωρούμε πως η αξιοποίηση των καταρτισμένων ανθρώπων μας στους οποίους παρέχονται τα κατάλληλα συστήματα και εργαλεία, μέσα σε ένα υγιές και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον, θα τους επιτρέψει να εκπληρώσουν το δικό τους όραμα. Η δική τους επιτυχία και εξέλιξη θα οδηγήσει στην επιτυχία της εταιρείας μας, με υψηλές επιδόσεις σε κάθε τομέα.

Από την άλλη, βασικό στοιχείο της προσπάθειάς μας για την καλλιέργεια της «κουλτούρας υψηλής απόδοσης» είναι και η μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν στη νέα φιλοσοφία και το όραμα της HELLENiQ ENERGY. Εν κατακλείδι, ήθελα να σας πω ότι ο μετασχηματισμός της HELLENiQ ENERGY δεν είναι μόνο ενεργειακός αλλά πιο ευρύς, δομικός γιατί στον πυρήνα του βρίσκονται οι άνθρωποι μας. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η θετική προσαρμογή της κουλτούρας μας είναι οι κινητήρες για την επιτυχία του φιλόδοξου πλάνου της HELLENiQ ENERGY.
 

 

Πηγή: Η συνέντευξη δόθηκε στον κ. Δημήτρη Χριστούλια και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Real news -ειδική έκδοση Real Money, στις 10/12/2023.