Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ EUROPIA

 

 

 

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξελέγη για πρώτη φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROPIA.

Η EUROPIA (www.europia.com) είναι ο επίσημος Σύνδεσμος των Εταιριών Διύλισης και Εμπορίας Πετρελαίου που λειτουργούν στα 25 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη της είναι όλες οι μεγάλες και η πλειοψηφία από τις μικρότερες, πετρελαϊκές εταιρίες, αντιπροσωπεύει δε το 95% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης που είναι εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος της EUROPIA είναι να μελετά τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις - Οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν στην Πετρελαϊκή Βιομηχανία και να προωθεί τις επίσημες απόψεις και προτάσεις της Ευρωπαϊκής Πετρελαϊκής Βιομηχανίας στα Όργανα της Ε.Ε. Ο Σύνδεσμος έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα σχετικά Όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), ενώ υπάρχει διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μέσω διαπιστευμένης εκπροσώπησης σε ειδικές ομάδες εργασίας των ανωτέρω Οργάνων της ΕΕ, στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του κλάδου.

Ως επίσημος εκπρόσωπος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο του έγκριτου αυτού Ευρωπαϊκού Συνδέσμου, εξελέγη ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πάνος Καβουλάκος, με αναπληρωτή εκπρόσωπο την κα Αναστασία Καλκαβούρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς και εκπρόσωπο της εταιρίας επί σειρά ετών στο Στρατηγικό Συμβούλιο της EUROPIA.