Ομολογιακές Εκδόσεις

Ο Όμιλος από το 2013 έχει εκδώσει, μέσω της HELLENiQ ENERGY Finance Plc, 5 ομόλογα συνολικής αξίας άνω των €2,1 δισ. εκ των οποίων το παρακάτω είναι σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου:

Ημερομηνία Έκδοσης04/10/2019
Ημερομηνία Λήξης04/10/2024
ΝόμισμαEUR
Ονομαστική Αξία (εκατ.)500
Τοκομερίδιο2%
Κωδικός (ISIN)XS2060691719
Prospectus*link

(*) διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία