Κύρια Στοιχεία Δανεισμού

Πιστωτικές Γραμμές (IFRS €m)

 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2022
€400 εκατ. Κοινοπρακτική Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Ιουν. 2023339
€400 εκατ. Κοινοπρακτική Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Δεκ. 2025292
€400 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Δεκ. 2023279
€400 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή Μάι. 2025348
€100 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή 2023100
€100 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή 2024100
€150 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή 2023150
€599 εκατ. Ευρώ-ομόλογο596
Project Finance Εύβοια 110
Project Finance Εύβοια 217
Project Finance Μάνη 129
Project Finance Μάνη 234
€30 εκατ. Κοινοπρακτικό δάνειο ΤΤΑ Δεκ. 20373
€30 εκατ. Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή 202411
Συμβάσεις διμερών πιστωτικών γραμμών534

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία