Ιωάννης Αψούρης

Ο κ. Αψούρης είναι Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου και έχει ενταχθεί στο δυναμικό της HELLENiQ ENERGY από το 2010. 

Ιωάννης Αψούρης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου
LinkedIn Profile

Βιογραφικό

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο (DEA) από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence, Γαλλίας. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.

Υπήρξε εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», χειριζόμενος υποθέσεις εταιρικού, εμπορικού και αστικού δικαίου.   

Τον Ιανουάριο του 2020 εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (LIG) του  European Fuel Manufacturers Association (Fuels Europe). Είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των Ομάδων Εργασίας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αδειοδότησης Έργων & Δραστηριοτήτων του ΣΕΒ, καθώς και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Είναι Πρόεδρος των Δ.Σ. των θυγατρικών του Ομίλου ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε., και HELLENiQ ENERGY Digital Μονοπρόσωπη A.E.. Ταυτόχρονα συμμετέχει ως μέλος στα Δ.Σ. τριών ακόμη θυγατρικών του Ομίλου.