Αλέξανδρος Τζαδήμας

Ο κ. Τζαδήμας είναι Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου και έχει ενταχθεί στο δυναμικό της HELLENiQ ENERGY από το 2020. 

Αλέξανδρος Τζαδήμας
Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου
LinkedIn Profile

Βιογραφικό

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Strathclyde Graduate Business School. 

Διαθέτει 20ετή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας αναλάβει επιτελικούς ρόλους σε θέματα εργασιακών σχέσεων, οργανωτικής ανάπτυξης, εξέλιξης ταλέντων και διαχείρισης αλλαγής. Διαθέτει, επίσης, 7 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στον εμπορικό τομέα.   

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικής Ανάπτυξης στη Eurobank έως το 2013, ενώ κατείχε τη θέση του Regional Human Resources Director στην Colgate Palmolive South Europe την περίοδο 2014 - 2020, όπου ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές μονάδες της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, και Πορτογαλίας.