Κέντρο Ενημέρωσης

Ενημερωθείτε για όλα τα εταιρικά νέα και τις εκδόσεις μας.

Δελτία Τύπου

Τα Νέα μας

Τελευταίες Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Media Κit

Logo Package
Λογότυπο
Βασικά στοιχεία και εικόνες της νέας εταιρικής μας ταυτότητας.
Λήψη
Media pack
Βιβλιοθήκη Πολυμέσων
Πληροφορίες σχετικά με την εταιρική μας ταυτότητα, φωτογραφίες και λογότυπα.
Λήψη

Εταιρικές Εκδόσεις

Ετήσιος Απολογισμός 2022
Ετήσιος Απολογισμός 2022
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022
Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022