Σύναψη Κοινοπρακτικού Δανείου

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 28.11.2006 και θέμα ‘Διοργάνωση Κοινοπρακτικού Δανείου’, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 2.2.2007, η θυγατρική της εταιρεία, HELLENIC PETROLEUM FINANCE plc, υπέγραψε στο Λονδίνο σύμβαση Κοινοπρακτικού Δανείου ύψους US$ 1,180,000,000 με εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Στο Δάνειο συμμετέχουν δεκαπέντε κορυφαία διεθνή και Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 
Το ύψος του Δανείου ανέρχεται σε US$ 1,180,000,000, αυξημένο κατά περίπου 50% σε σχέση με το αρχικά καθορισμένο ποσό, καθώς η Εταιρεία, σε συνεργασία με τους Διοργανωτές του Δανείου (Mandated Lead Arrangers), αποφάσισε να ικανοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή που εκδηλώθηκε από ξένες κυρίως τράπεζες κατά την περίοδο της διοργάνωσης του Δανείου.
 
Το Δάνειο αποτελεί το μεγαλύτερο Κοινοπρακτικό Δάνειο Ελληνικής εταιρείας (εξαιρουμένων τραπεζών και ναυτιλιακών εταιρειών) τα τελευταία χρόνια και είναι η πρώτη σημαντική συναλλαγή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στις διεθνείς χρηματαγορές.  Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της διοργάνωσης του Δανείου, η Εταιρεία πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων του Ομίλου και της στρατηγικής του στο Λονδίνο και την Αθήνα.
 
Οι Διοργανωτές του Δανείου ήταν οι: Alpha Bank A.E., Banc of America Securities Limited (Co-ordinator, Bookrunner, Facility Agent), BNP Paribas (Bookrunner, Documentation Agent), CALYON (Bookrunner), EFG Telesis Finance S.A., HSBC Bank plc (Bookrunner), και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  Οι συμμετέχουσες Τράπεζες είναι κορυφαία Ελληνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Ενδεικτικά, ποσοστό 32% των αντληθέντων κεφαλαίων προέρχεται από Ελληνικές Τράπεζες, 53% από Τράπεζες με έδρα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8% από Τράπεζες με έδρα τις Η.Π.Α. και 7% από Τράπεζες με έδρα την Ιαπωνία.
 
Οι βασικοί όροι του Δανείου είναι οι ακόλουθοι:
• Ύψος Δανείου:  US$ 1,180,000,000
• Διάρκεια:    Πέντε έτη με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπλέον έτη
• Επιτόκιο:   LIBOR/EURIBOR πλέον περιθωρίου 0.18% - 0.25% ετησίως
ανάλογα με τoυς χρηματοοικονομικούς δείκτες δανεισμού.
 
Το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση στην Ελλάδα με κυριότερους τομείς δραστηριότητας τη διύλιση και εμπορεία (Refining & Marketing) πετρελαιοειδών και πετροχημικών.  Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής  υδρογονανθράκων (E&P) και έχει κατασκευάσει και λειτουργεί το πρώτο ιδιωτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα.  Η Εταιρεία συμμετέχει επίσης κατά 35% στο μετοχικό κεφαλαίο της ΔΕΠΑ Α.Ε.
 
Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια στην Ελλάδα και καλύπτει περίπου το 73% της εγχώριας αγοράς.  Η Εταιρεία επίσης καλύπτει περίπου το 23% των λιανικών πωλήσεων πετρελαιοειδών στη χώρα μέσω του δικτύου της που αριθμεί περισσότερα από 1,300 πρατήρια, ενώ διαθέτει επίσης ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων υγραερίων, λιπαντικών καθώς και βιομηχανικών, αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατέχει ισχυρή θέση στον τομέα της διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών (Refining & Marketing) σε άλλες επτά χώρες. Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο στην Π.Γ.Δ.Μ. (Σκόπια), και δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών στην Κύπρο, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Αλβανία και Γεωργία όπου το δίκτυό της αριθμεί περισσότερα από 210 πρατήρια.
 
Οι κύριοι μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι το Ελληνικό Δημόσιο και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., ενώ το υπόλοιπο 30% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της για το 2006 στις 21 Φεβρουαρίου, 2007.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στους κ.κ.:
 
Ανδρέα Σιάμισιη, Group CFO
Τηλ: + 30 210 553 3626
Email: [email protected]
 
Έλλη Διγενή, Group Treasurer
Τηλ.: +30 210 553 9351
Email: [email protected]
 
Γεώργιο Γρηγορίου, Investor Relations Officer
Τηλ.: + 30 210 553 9109
Email: [email protected]