Ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.

Σε συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. στις 10 Δεκεμβρίου 2021, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σήμερα, Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, μετά την πλήρωση του συνόλου των αναβλητικών αιρέσεων, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., από το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. (65%) και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε. (35%), στον όμιλο Italgas.