Εξαγορά Φωτοβολταϊκών Πάρκων

H HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. ανακοινώνει την εξαγορά 2 φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 15 MW στην Κύπρο (επαρχία Λευκωσίας), μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ RENEWABLES. Η ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα αναμένεται να ξεπερνά τις 27.000 MWh. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε σήμερα, μετά και την έγκριση της αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στις 12 Μαΐου 2023.

Η παραπάνω εξαγορά σηματοδοτεί την έναρξη δραστηριοποίησης του Ομίλου HELLENiQ ENERGY στο κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή αγορά και αποτελεί την πρώτη επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY εκτός Ελλάδος.