Επιστολή της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου σχετικά με τις παραχωρήσεις Έρευνας και Παραγωγής Υ/Α προς τη Jugopetrol AD Kotor (JPK)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 31/07/2006 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E.σχετικά με το ανωτέρω θέμα, επισημαίνονται τα ακόλουθα :
 
Η Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου με επιστολή της, της 08/08/2006 προς την JPK, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανακοίνωσε τη μονομερή της απόφαση για ακύρωση της συμφωνίας παραχώρησης Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ulcinj (Block 3) με τη JPK.
Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση της εταιρείας είχε κατ΄ επανάληψη ζητήσει και διαπραγματευθεί κατά τα τελευταία δυο χρόνια με την Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου τη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στη χώρα ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τη διεθνή πρακτική καθόσον, με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, δεν θα ήταν δυνατόν για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αλλά ούτε και για καμία άλλη διεθνή εταιρεία πετρελαίου να προχωρήσει στις απαιτούμενες δαπανηρές ερευνητικές εργασίες.  Αυτός ήταν, εξάλλου, ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν προέβη σε ανάλογες επενδύσεις και ο προηγούμενος ξένος επενδυτής.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξετάζει τις συνθήκες που διαμορφώνονται ύστερα από τη μονομερή απόφαση της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου και θα ενεργήσει με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσω της θυγατρικής της JPK, εξακολουθεί να κατέχει τα δικαιώματα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην θαλάσσια περιοχή της Prevlaka (Blocks 1 & 2) καθώς και ηγετική θέση στην εμπορία καυσίμων του Μαυροβουνίου, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στη χώρα.