Είσοδος της HELLENiQ ENERGY στην αγορά ΑΠΕ της Ρουμανίας

Ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY επεκτείνει την παρουσία του στη διεθνή αγορά των ΑΠΕ με την είσοδό του στην αγορά της Ρουμανίας με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 800 MW, επισπεύδοντας την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού για τουλάχιστον 1 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2025 και άνω των 2 GW το 2030.

Συγκεκριμένα, η HELLENiQ Renewables, 100% θυγατρική της HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.:

α) ήλθε σε δεσμευτική συμφωνία με την MYTILINEOS για την κατασκευή και απόκτηση (με την επίτευξη εμπορικής λειτουργίας) χαρτοφυλακίου 4 φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία, με συνολική ισχύ 211 MW. Τα έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και αναμένεται να ξεκινήσουν εμπορική λειτουργία σταδιακά, από το Δ’ Τρίμηνο 2023 έως το Γ’ Τρίμηνο 2025. Η συνολική ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να ξεπερνά τις 300 GWh, ικανή για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών 100.000 νοικοκυριών.

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της HELLENiQ Renewables για τη συναλλαγή ενήργησε η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC).

β) προχώρησε σε καταρχήν συμφωνία με έτερο αντισυμβαλλόμενο, για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος έως 600 MW στη Ρουμανία.

Οι παραπάνω συμφωνίες σηματοδοτούν την έναρξη δραστηριοποίησης του Ομίλου HELLENiQ ENERGY στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ στη Ρουμανία. Πρόκειται για τη δεύτερη είσοδο στη διεθνή αγορά στον τομέα των ΑΠΕ που πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες ο Όμιλος, μετά και την πρόσφατη είσοδο στην αγορά της Κύπρου, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του και ενισχύοντας την εξωστρέφειά του.