Διευθέτηση διαρροής υγραερίου από υπόγειο αγωγό στην ευρύτερη περιοχή των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης (ώρα 13:30) που αφορούσε το περιστατικό διαρροής υγραερίου από αγωγό της εταιρίας, ενημερώνουμε ότι η διαρροή έχει σταματήσει και η κατάσταση έχει ελεγχθεί πλήρως.
Το σταμάτημα της διαρροής ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων που προέβλεπε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
 
Η Διεύθυνση της εταιρίας ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπαλλήλους για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του ατυχούς περιστατικού.
 
Σημειώνεται ότι συμβάν ανάλογης έκτασης είναι  πρώτη φορά που δημιουργήθηκε και αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία.